Berita

July 23, 2018

Kunjungan ke Pusat Kebudayaan Amerika Mahasiswa/I Politeknik LP3I Jakarta Kampus Kramat Raya

July 23, 2018

LP3I @Energy of Asia

July 17, 2018

Kuliah Umum Politeknik LP3I Jakarta Kampus Cikarang

July 2, 2018

Edu Tour Goes To Singapore